Szerzői jogok

A hatvanisportcsarnok.hu - mint weboldal - szerzői jogi műnek minősül, tilos a hatvanisportcsarnok.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban Tulajdonos) írásos hozzájárulása nélkül.

A hatvanisportcsarnok.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Tulajdonos fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a hatvanisportcsarnok.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a hatvanisportcsarnok.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.